สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
วันที่ 9 เมษายน 2558
ประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

 

ประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน)

 

 

 

ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา