สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
การประชุมชี้แจงกรอบหลักการและแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบ2558

 

การประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรอง

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดสงขลา